מטרות הקורס

העשרה מקצועית בסוגיות איתן מתמודדים מנהלי טריידמרקטינג

הכרת הקמעונאים, אופן פעולתם, דרכי המדידה של מחלקת הקמעונאים והסביבה העסקית בה עם פועלים

כלים לשיפור ממשקים פנים/חוץ ארגוניים של מחלקת הטריידמרקטינג

השתלמות

מנהלי טרייד מרקטינג

קהל היעד לקורס

מנהלי טריידמרקטינג, מנהלי שיווק, מנהלי מותגים בתחום הקמעונאות FMCG

מנהלים המעוניינים בהסבה מקצועית

Trade Marketing

מתווה הקורס

10 מפגשים

קורסי ערב 20:00 - 16:00

מסלול משותף עם משתתפי קורס ניהול סחר בקולג'

תעודה מטעם הקולג' לקמעונאות

* ההרשמה לקורס בכפוף לאישור קבלה

מסלול העשרה מקצועי

למידה פרונטלית עם תרגול שטח בנק' המכירה

לבירור פרטים ללא התחייבות