מטרות הקורס

העשרה מקצועית בסוגיות איתן מתמודדים מנהלי טריידמרקטינג

הכרת הקמעונאים, אופן פעולתם, דרכי המדידה של מחלקת הקמעונאים והסביבה העסקית בה עם פועלים

כלים לשיפור ממשקים פנים/חוץ ארגוניים של מחלקת הטריידמרקטינג

השתלמות

מנהלי טרייד מרקטינג

קהל היעד לקורס

מנהלי טריידמרקטינג, מנהלי שיווק, מנהלי מותגים בתחום הקמעונאות FMCG

מנהלים המעוניינים בהסבה מקצועית

Trade Marketing

מתווה הקורס

8 מפגשים

קורסי ערב 17:00 - 21:00

מסלול משותף עם משתתפי קורס ניהול סחר בקולג'

תעודה מטעם הקולג' לקמעונאות

* ההרשמה לקורס בכפוף לאישור קבלה

מסלול העשרה מקצועי

למידה פרונטלית עם תרגול שטח בנק' המכירה

לבירור פרטים ללא התחייבות