top of page

הקולג' הישראלי לקמעונאות בע"מ

תקנון ומדיניות פרטיות

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לבני שני המינים באופן שוויוני

 

תוכן

 1. מבוא ומונחים

 2. מדיניות פרטיות

         2.1  מטרת מדיניות הפרטיות

         2.2  המידע הנאסף על הגולשים והמשתתפים

         2.3  השימוש במידע שנאסף

         2.4  רשתות חברתיות וצדדים שלישיים

         2.5  העברת פרטי אמצעי תשלום

         2.6  משך הזמן בו נשמרים פרטים אישיים, זכות עיון ומחיקת מידע

   3. מדיניות דיוור ופרסומות

   4. תנאי שימוש

        4.1  מטרת המערכת והסכמתך לשימוש בה

        4.2  כללי הגישה למערכת ו/או לאזורים בה והרישום אליהם

        4.3  תוכן, קניין רוחני, זכויות בתכני/מוצרי משתתפים וצד/צדדי ג' וזכאות לקבלת תעודה

        4.4  מפגשים פרונטליים

        4.5  תכנים המשותפים על ידי גולשים במערכת

        4.6  מדיניות תשלום וביטולים

        4.7  הגבלת אחריות החברה וויתור על תביעות

   5. כללי

   6. תלונות, דיווחים על פגיעות ופניות אל החברה

1. מבוא ומונחים

מונחים בהסכם זה:

 • "החברה" ו/או "מפעילת המערכת" – הקולג' הישראלי לקמעונאות, ח.פ. 515252260 ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ומנהליה.

 • "המערכת" – מכלול אתרי האינטרנט ו/או מתחמים אונליין ו/או פלטפורמות להעברת קורסים מקוונים ו/או עמודים וקבוצות אותם מנהלת החברה ברשתות החברתיות השונות ואשר כוללים בין היתר את אתר החברה www.israel-retail-college.com, עמודי פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין וטוויטר של החברה, קבוצות הפייסבוק "מנהלי סחר מצייצים", "מנהלי מכירות מצייצים", "מנהלי חנויות מצייצים" וכן כל נכס דיגיטלי אחר אותו מפעילה או תפעיל החברה.

 • "חוק התקשורת" - חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982 וכן כל תיקון ו/או עדכון לחוק אשר עבר 3 קריאות לאישור בכנסת ישראל ו/או כל עדכון לחוק אשר יצא ו/או ייצא באמצעות צווים משר התקשורת ו/או כל גודם מוסמך אחר לפי דיני מדינת ישראל.

 • "דבר פרסומת" ו/או "דיוור פרסומי" – יוגדר להלן כפי שהוגדר בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תיקון מס' 40 – התשס"ח 2008 ו/או כפי שיוגדר אם וככל שישנו או יהיה תיקון ו/או עדכון לחוק זה כאמור לעיל. לנוחיות הקורא מובא להלן נוסח החוק העדכני נכון ליום כתיבת שורות אלו: "דבר פרסומת – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".

 • "תכנים" - תכני לימוד והדרכה, מערכי שיעור, קבצי תרגילים ושאלות ותשובות, מצגות, עיצובים, תמונות, אייקונים, איורים, דמויות, ממשקים, הנפשות, הדמיות, טכנולוגיות, קוד מקור, תוכנות, יישומים, יצירות אחרות סמלילים (לוגואים), נתונים, מידע, תוכן מילולי ו/או חזותי ו/או קולי ו/או אורקולי ו/או מציאות רבודה ו/או כל תצורה אחרת של תוכן, לרבות, סרטוני וידאו, קבצי מלל ו/או קבצי אודיו ו/או קבצי מוסיקה וכן לרבות תוכן שיועבר באמצעות טכנולוגיות אשר אינן מוכרות לחברה ו/או טרם הושקו בעולם במועד כריתת הסכם זה.

 • "משתתפים" – גולשים ברשת האינטרנט אשר רוכשים את שירותי החברה ו/או גולשים ברשת האינטרנט אשר זכאים לגלוש בחלק מנכסיה הדיגיטליים של החברה בין בתשלום ובין שלא בתשלום

 • "תוכן משתתפים" – תוכן אותו מעלים משתתפים למערכת בין שמדובר בתכנים מקצועיים ו/או פרסומים שונים ו/או כל תוכן אחר אשר יועלה למערכת על ידי משתתפים שאינם עובדי החברה ו/או מי מטעמה של החברה.

 • "תכני צד ג'" – תכנים אשר נוצרו על ידי צדדים שלישיים שאינם החברה ואינם אתה, דוגמת: תכנים שנוצרו או ייוצרו על ידי מפרסמים ומשווקים שונים בין שבידיעת החברה או שללא ידיעתה של החברה.

 • "מוצרי צד ג'" – מוצרים ושירותים המיוצרים ו/או משווקים ו/או מסופקים על ידי צד ג' שאינו החברה.

 • "מפגשים פרונטליים": סדנאות ו/או כנסים ו/או שיעורים ו/או הרצאות ו/או כל פעילות הדרכתית ו/או שיווקית ו/או לימודית ו/או ליווי וכיוב' אשר יתקיימו במרחב הפיזי ולא במרחבים המקוונים

 • "מידע אישי" - מידע אשר באמצעותו ניתן לזהות גולשים במרחב הקיברנטי במישרין / בעקיפין כגון שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת אחרת, מידע אותו משתף הגולש עם משתתפים אחרים, וכן מידע כגון כתובת IP  של מחשבי הגולשים, זהות הדפדפן בו משתמש הגולש, שירותים ו/או מוצרים שצרך ו/או רכש ו/או התעניין בהם הגולש וכן תכני צד ג' בהם צפה הגולש הקשורים למערכת ו/או לפעילות החברה, פרטים על דפי אינטרנט ו/או אזורים אחרים במערכת ומחוץ למערכת בהם גולש ו/או גלש המשתתף אשר קשורים אל המערכת או כאלה אשר הופנה הגולש מהם אל המערכת, זמני גישה, מיקום גיאוגרפי, סוג מכשיר הנייד / מערכת ההפעלה שברשות הגולש, סוג דפדפן האינטרנט הסלולארי בו עושה הגולש שימוש, נוהגי הגולש ביחס לשימוש באתר לרבות תכנים שפרסם או טען, וכיו"ב. בנוסף, המערכת עשויה לאסוף ולהסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם שימוש הגולש במערכת, כאמור.

 • "מידע רגיש" - מידע עסקי העשוי להוות ו/או להכיל סוד מסחרי ו/או רעיונות עסקיים בין שהינם מוחשיים ו/או רעיוניים.

 • "מידע עסקי" – כל מידע שהוא על עסקיו של המשתתף ו/או מעסיקו ו/או צדדים שלישיים אחרים בין שעסקים אלו קיימים בעת השימוש במערכת ובין שעסקים אלו מתוכננים להיות מוקמים על ידי המשתתף או כל גורם אחר בכל מועד שהוא.

 • "קבצי Cookies" ו/או "קבצי עוגיות" -  קבצים אשר שנשלחים אל מחשבי הגולשים/משתתפים כאשר האחרונים מבקרים באתר כלשהו, או כלים דומים שמבצעים תפקיד דומה ושמטרתם שיפור איכות השירות הניתן על ידי החברה ו/או איכות התוכן המוצג על ידי החברה ו/או על ידי מערכות אחרות, לאסוף נתונים סטטיסטיים, לאימות נתונים, לצורכי אבטחת מידע, ועוד, וזאת בין היתר על ידי כך שהם אוספים מידע אישי כאמור לעיל.

 • "בקשת הסרה" - בקשת משתתף ו/או גולש "להסיר את עצמו" מרשימת התפוצה של החברה ו/או מי מטעמה באמצעי התקשורת השונים (דוא"ל / פייסבוק לרבות באמצעות בוטים / הודעות אס.אם.אס ו/או אפליקציית ווטס אפ ו/או בכל פלטפורמה, טכנולוגיה ו/או מדיה אחרים ככל שקיימים כיום ו/או יומצאו בעתיד.

 • "מטרות לגיטימיות" – יעדיה של החברה ו/או כלים ו/או אמצעים חוקיים אשר מאפשרים לחברה להעניק ללקוחותיה, לגולשים ולמשתתפים שירות וחווית משתמש מיטביים וכן מקסם את ביצועיה העסקיים, בין היתר באמצעות: התאמת השירות ללקוחות באופן פרטני, תמחור, איתור ופילוח קהלי יעד חדשים/קיימים עבור מוצרים ו/או שירותים קיימים/חדשים ו/או עבור פיתוח מוצרים/שירותים חדשים, מתן מענה לתלונות/הצעות גולשים/משתתפים. כמו כן מוגדרות כמטרות לגיטימיות בהסכם זה פעולות החברה שמטרתן שימוש במידע לצרכים משפטיים, תיקון/שיפור בעיות אבטחה, הגנה על משתתפים ו/או על זכויות החברה/ספקיה/עובדיה וכיוב', ניהול מו"מ לצורך מכירת נכסי החברה, מימון, קבלת או ביצוע השקעה או רכישה של כל פעילות אחרת וכיוב'.

 • "מסלול בר-אילן" – תכניות לימוד מקוונות בשיתוף ומטעם אוניברסיטת בר-אילן אשר מהוות חלק מתכניות הכשרה מסויימות אותן מציעה החברה ללקוחותיה.

 • הסכם זה (להלן: "ההסכם") מפרט את מדיניות הפרטיות, מדיניות הדיוור והפרסום ותנאי השימוש החלים בעת פעילותך באתרים המקוונים ו/או עמודים מקוונים ו/או עמודים וקבוצות במדיה חברתית ו/או קורסים מקוונים ו/או מפגשים פרונטליים ו/או באמצעים וירטואליים נוספים ו/או במפגשים פרונטליים אשר מופעלים ו/או יופעלו על ידי החברה.

 • מובהר בזאת, כי משתתפי "מסלול בר אילן" יחוייבו לאשר בנפרד  את תקנון הלימודים באמור אשר תנאיו וכלליו יתווספו לכללי ותנאי הסכם זה.

 • ככל שיש לך שאלות בנוגע להסכם זה, אנא פנה אל החברה באמצעות כתובת הדוא"ל crm@israel-retail-college.com  או בטלפון 073-2046622, או בדואר לכתובת: הקולג' הישראלי לקמעונאות בע"מ, ת.ד. 592 הוד השרון, מיקוד 4510502

 • לחברה שמורה הזכות לעדכן הסכם זה - בעצמה או באמצעות מי מטעמה, וכן לשנות כל תנאי מתנאיו וכל פרט בו, להוסיף או לגרוע ממנו בכל עת. כל שינוי כאמור יחול עלייך כגולש ו/או כמשתתף החל ממועד השינוי. האחריות לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה חלה עליך.

 

2. מדיניות פרטיות

2.1  מטרת מדיניות הפרטיות

 • פרטיותך חשובה לנו. מדיניות זו נועדה לספק לך מידע בדבר המידע הנאסף על ידי החברה בכדי לאפשר לך לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש במוצרי החברה או להימנע מהשימוש בהם. ככל שאינך מסכים עם מדיניות זו כולה או חלקה ו/או כל תנאי אחר בהסכם זה, הנך מתבקש להימנע מהשימוש במערכת וכן מוסכם כי במקרה זה לא יקומות לך עילות כלשהן כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

2.2  מידע הנאסף על הגולשים והמשתתפים

 • בעת הרשמתך למערכת וכן במהלך פעילותך בה, עשויים החברה ו/או צדדים שלישיים בעלי גישה אל המערכת לאסוף ו/או להיחשף למידע מידע אישי ו/או מידע רגיש ו/או מידע עסקי שלך.

 • החברה אינה אוספת באופן סדור מידע עסקי/רגיש אולם היא עשויה לעשות כן במקרים מיוחדים. ההחלטה הבלעדית אם ולמי להעביר מידע עסקי ו/או מידע רגיש הנה שלך ואינה מחויבת על ידי החברה. ככל שתאסוף החברה ידע עסקי/רגיש הרי שהשימוש בו יעשה כאמור בסעיף ‎2.3  בלבד ("השימוש המידע שנאסף")

 • לצורך שיפור איכות המוצרים והשירותים וכן כאמצעי בקרה, עשויה החברה לתעד את השיחות הנערכות עמך באמצעי הקלטה. מובהר, כי אין לחברה יכולת לנטר מידע עסקי/רגיש אחר אותו תבחר לשתף במערכת. הנך נדרש שלא לשתף את המערכת בכל מידע רגיש באופן דיגיטלי ו/או כזה המתועד באמצעים אלו. מבלי לגרוע מהאמור מובהר ומוסכם, כי כל שיתוף של מידע רגיש הנו באחריותך בלבד, והמערכת וכל מי מטעמה לא יחויבו בכל אחריות בקשר לכך ו/או לשימוש שיעשה במידע שישותף והנך מתבקש לקחת בחשבון כי המערכת איננה מחויבת ולעיתים אף אינה יכולה להסיר מידע ששותף.

 • על מנת לשפר את חווית המשתמש שלך ושל משתתפים אחרים, ולממש את מטרת המערכת, משתמשת החברה בשירותיהם של צדדים שלישיים כגון מערכות CRM,  סליקה, מערכות דיוור, רשתות חברתיות ואמצעי השיווק שלהן,מוקדים טלפוניים, שותפים עסקיים וכיוב'.

 • החברה ו/או מערכות אחרות המתופעלות על ידי צדדים שלישיים אשר להם יש גישה אל המידע שלך, עשויים להשתמש בקבצי עוגיות, חלק מהעוגיות יפקעו עם סגירת הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. הנך יכול לתת הוראה למחשבך לא לקבל קבצים מסוג זה ו/או למחוק אותם, שכן נתונה לך האפשרות לשנות את הגדרות הדפדפן על גבי מחשבך. יחד עם זאת, יצירת מגבלה כאמור עשויה לפגוע בחוויית המשתמש שלך ולגרום ליישומים מסוימים במערכת לא לעבוד או לא לתפקד כראוי. מובהר בזאת כי אי תפקוד כאמור, לא יהווה עילה לבקשת החזר כספי ו/או עילה לכל דרישה ו/או טענה אחרת.

 • החברה עשויה להיעזר בקבצי עוגיות ו/או רובוטים ו/או בוטים ו/או טכנולוגיות אחרות שמקורן בצדדים שלישיים, כגון שירותי פרסום של רשתות חברתיות ו/או של מנועי חיפוש וכיוב' על מנת להציג לך תוכן שיווקי ממוקד ו/או מודעות פרסום ממוקד המבוסס על תכנים בהם הבעת עניין ו/או מידע אחר שמקורו ברשתות החברתיות ולאסוף פרטים הנוגעים לתנאי ההתקשרות עמך, אשר בהם יעשה שימוש בהתאם למדיניות הדיוור והפרסומות של החברה, המופיעה להלן.

 • בפעילותך במערכת הנך עשוי לשתף את המערכת ו/או משתתפים אחרים במידע אודותיך כגון תכנים אותם אתה תעלה לבלוגים ו/או פורומים ו/או באמצעות תוכן המשותף במענה לסקרים ו/או לשאלות ממוקדות. הינך מכיר בכך כי המידע אותו אתה משתף עשוי להיות מזוהה או ניתן לזיהוי אף אם אינך מזוהה בו בשמך המלא או תוך ציון שמך החלקי, ונגישותו למשתתפים אחרים עשויה לאפשר להם לאסוף ולאגור מידע זה. לפיכך, עליך להפעיל שיקול דעת בדבר המידע אותו אתה חושף בפני משתתפים אחרים ו/או בפני החברה. החברה ממליצה לך להימנע ממסירת פרטים אישיים רגישים או מידע רגיש ו/או אישי ו/או עסקי ככל שהוא אינו הכרחי לפעולתה התקינה של המערכת או שמסירתו מתחייבת מכח הסכם זה.

 • מוסכם, כי החברה לא תחשב כמי שמפרה של זכתך לפרטיותך בקשר עם כל מידע (לרבות מידע כהגדרתו חוק המחשבים תשנ"ה – 1995) המזהה את הגולש/המשתתף ו/או מתחקה אחר פעולותיו בקשר / בעקבות פעילות המתרחשת במערכת ו/או בקשר לשימושך בה.

2.3 השימוש במידע שנאסף

 • החברה משתמשת במידע שהיא אוספת על הגולשים בין היתר בכדי ליצור קשר עם הגולשים והמשתתפים, לאפשר למשתתפים את הגישה והשימוש במערכת, לספק את השירותים והתמיכה הנדרשים למשתתפים, לזהות משתתפים בכניסות חוזרות, וכן בכדי לשפר את חווית המשתמש של המשתתפים בדרכים שונות (כגון הצגת תכנים מותאמים אישית לצרכי הגולש/משתתף הפרטני), וכן על מנת להנגיש למשתתפים מידע, חומרי פרסום ו/או שיווק לרבות הנחות ו/או מבצעים ו/או חבילות (באנדלים) והכל - בכל דרך ובאמצעות כל אמצעי טכנולוגי בו תבחר החברה ו/או מי מטעמה, לרבות באמצעות דוא"ל, SMS וכיו"ב. לעיון נוסף בקשר לשימוש במידע הנאסף באמצעות דיוורים, אנא עיין במדיניות הדיוור והפרסומות של החברה. כמו כן, רשאית החברה להשתמש במידע האישי לצורך המטרות הלגיטימיות כמפורט להלן.

 • ככל שתאסוף החברה מידע רגיש, הרי שהשימוש בו יהיה אך ורק לצורך מימוש מטרת המערכת כמפורט בהסכם זה /או לצורך שמירה על הוראות החוק, ובהתאם למטרות הלגיטימיות של החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה. מובהר, כי לצורך מימוש המטרות הלגיטימיות, תהיה החברה רשאית להעביר את המידע ו/או המוצר הרלבנטי לצדדים שלישיים בין היתר בכדי לפתח ו/או לשדרג שירותים ו/או מוצרים קיימים/חדשים.

 • המידע אותו אוספת המערכת מאוחסן בשרתים בהם משתמשת החברה. החברה עושה מאמץ לצורך אספקת אבטחה נאותה, אולם אין ביכולתה יכול לקחת אחריות על כשל אבטחתי. מובהר, כי האמור מתייחס למידע הנשמר על ידי החברה בלבד, ועליך לקחת בחשבון כי מידע הנאסף מועבר גם לצדדים שלישיים ומאוחסן באופן המקובל אצלם. לפיכך, האחריות לבחון את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים חלה על הגולש/משתתף בלבד.

 • החברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע אשר נאסף אצלה, ולמנוע העברתו לגופים שלישיים שלא לצרכים לגיטימיים ו/או שלא בהתאם לצרכי השימוש ולדרכים הקבועים בהסכם זה - לרבות באמצעות הענקת סיסמה אישית למשתתף בחלק מן הפעילויות והגבלת מספר הגורמים אשר מוענקת להם גישה למידע העשוי להיות רגיש וחשיפתו לצורך מימוש האינטרסים הלגיטימיים של החברה בלבד. יחד  עם זאת, כמערכת המופעלת באמצעים סלולאריים ו/או מקוונים, אין החברה ו/או מי מטעמה יכולים להבטיח ולהתחייב כי מידע ו/או פרטים כלשהם לא ייחשפו ו/או לא יזלגו, ומובהר כי אין ביכולתה של החברה להתחייב שהמערכת חסינה באופן מוחלט מפני פריצות. על כן, בשימושך במערכת הנך משחרר את החברה וכל מי מטעמה מכל נזק ו/או אחריות ישירים ו/או עקיפים העשויים להיגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר לאמור לעיל לרבות חדירות למידע, התקפות, ניסיונות פריצה, תקלות, שיתוף מידע על ידי צדדים שלישיים וכיו"ב.

2.4 רשתות חברתיות וצדדים שלישיים

 • מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקים חיצוניים באמצעותם גובה החברה תשלומים וכן בגין מוצרים המוצעים במערכת ו/או באתרים אליהם מופיעים במערכת קישורים ו/או מפרסמים שונים, ככל שאלו מופיעים ו/או יופיעו בה, לרבות אזורים קשורים כגון אלו המצויים ברשתות חברתיות. למידע על מדיניות הפרטיות של גופים אלו מומלץ למשתתפים לפנות לתקנון מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים/מערכות אלה על מנת להבין כיצד עושים האחרונים שימוש בפרטי הגולשים וכן כיצד אוספים הם מידע הקשור על גולשים/משתתפים, האם וכיצד הם משתפים בו אחרים וכיוב'. למען הסר ספק, החברה ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים למידע שנמסר לספק חיצוני ובשימושך במערכת הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע כאמור נמסר מרצונך החופשי, לפי שיקול דעתך, על אחריותך ולאחר שבדקת את טיב, איכות ומהות השירות המוענק על ידי אותם גורמים צדדים שלישיים.

 • מובהר, כי המערכת ו/או אזורים/אתרים/מתחמים הקשורים אליה, כגון רשתות חברתיות עשויים לאפשר למשתתפים לתקן, למחוק או לעדכן מידע באזורים מסוימים. עם זאת מובהר, כי אין המערכת ו/או החברה ו/או כל מי מטעמם יכולים להיות אחראים על חומרים שהועתקו ו/או נחשפו טרם מחיקתם על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, יש לקחת בחשבון, שאף אם נמחק תוכן כזה או אחר, המערכת ו/או אזורים קשורים אליה, כגון רשתות חברתיות וצדדים שלישיים, עשויים לשמור בארכיון שלהם מידע לתקופה מסוימת לצרכים עסקיים לגיטימיים ו/או למימוש המטרות הלגיטימיות ו/או על מנת להתאים את המערכות לדרישות החוק ו/או לפי צרכיהם ומדיניותם. לפיכך, לא תקום למשתתפים כל זכות טענה ו/או תביעה בגין חשיפת חומרים במערכת ו/או חשיפתם אל מחוץ למערכת גם אם מחק המשתתף חומרים כאלו.

2.5 העברת פרטי אמצעי תשלום

 • לצורך גביית תשלום בגין מוצריה ושירותיה עושה החברה שימוש במערכת סליקה ו/או שירותי גבייה חיצוניים אשר שרתיהם עשויים להימצא בישראל או בכל מדינה אחרת. מובהר כי הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות מאובטחת בתקן SSL . אלמען הסר ספק מובהר כי פרטי כרטיס האשראי המועברים על ידך לספקים אלו הינם באחריותך הבלעדית. אנו מעודדים את המשתתפים לוודא את מדיניות הפרטיות של ספקים אלו בכל הקשור לשימוש בפרטי כרטיסי האשראי כאמור, מובהר, כי בכל מקרה לא יהיו החברה ו/או מי מטעמה אחראים בכל אופן לשמירת או אי שמירת פרטי האשראי בידי צדדים שלישיים אלו או לכל היבט אחר הקשור בפעילותם.

2.6 משך הזמן בו נשמרים פרטים אישיים, זכויות עיון ומחיקת מידע

 • החברה רשאית לשמור את פרטיהם האישיים של משתתפים, לרבות מידע רגיש (ככל שייאסף) כל עוד היא זקוקה להם על מנת לספק שירותים למשתתפים ו/או לצורך מימוש המטרות הלגיטימיות.

 • ככל שמעוניין משתתף לדעת איזה מידע נשמר אצל החברה ואף לדרוש הסרתו, עליו לפנות אל החברה. מובהר, כי החברה רשאית לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי, להותיר בידיה עותקים של כל מידע רגיש כאמור באופן בלתי מקוון ו/או להמיר את המידע האישי לאנונימי, והכל באופן ובהיקף הנדרש לה לצורך מימוש המטרות הלגיטימיות שלה ובלבד שהכל נעשה כדין.

 • זכיות וחיובי משתתפים למחיקת מידע ברשתות חברתיות מופיעים בסעיף ‎4.2  בהסכם זה

 

3. מדיניות דיוור ופרסומות

 • בהרשמתך לשירותי החברה, בין בתשלום או שלא בתשלום הנך מביע הסכמתך לקבל דיוור פרסומי באמצעות כל פלטפורמה ו/או מדיה ו/או טכנולוגיות אחרות - בין אם קיימות כיום ובין שיומצאו בעתיד. הסכמתך כאמור מתייחסת הן לקבלת דבר פרסומת מהחברה והן משותפיה העסקיים.

 • החברה עשויה להציג בעמוד "לקוחות" באתר האינטרנט שלה ו/או בפרסומיה השונים סמלילים ("לוגואים") של עסקים ו/או חברות אשר רושמים את עובדיהם לקורסים המופעלים על ידה. הרשמת משתתף לקורסים המופעלים על ידי החברה ו/או מי מטעמה על ידי מעסיק, בין שהמשתתף הינו בעל העסק ו/או בעל שליטה ו/או עובד בעסק ו/או דירקטור בעסק וכיוב' מהווה אישור לחברה להציג את סמליל הלקוח כאמור לעיל.

 • הנך מצהיר כי ידוע לך שתוכן חינמי שיישלח אליך עשוי להיחשב כדבר פרסומת אף אם אינו כולל מכירה ישירה ועל כן הנך מאשר, כי בשימושך כאמור במערכת הנך מביע בתום לב ומרצונך החופשי את הסכמתך לקבל את התוכן החינמי האמור בין אם אם תוכן חינמי כאמור כולל מכירה ישירה ובין אם לא, ולפיכך הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי סימון התוכן כ"פרסומת" ו/או "דבר פרסומת" וכן הנך מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה אחרת הנוגעת חוק התקשורת, לרבות כל דיוור שקיבלת (אם וככל שקיבלת) בעבר. כן, הנך מצהיר כי פנייתך לקבלת שירותים מהחברה בין בתשלום ובין שללא כל תשלום והשימוש מערכות החברה נעשה על ידך לאור ובעקבות המוניטין אותו רכשה החברה מיום הקמתה ו/או המוניטין אותו רכשו מנהלי החברה וכן לאור היכרותך עם פעילות החברה ואיכותה, לפיכך לא תקום לך כל טענה בקשר לכשל בשמה של החברה, כתובתה או פרטי יצירת הקשר עמה.

 • מובהר, כי ככל שתעביר לחברה בקשת הסרה תהא בקשתך תקפה עבור פרסום ו/או דיוור באותו אמצעי תקשורת בלבד אשר בו נתבקשה ההסרה. מובהר, כי דיוור באמצעי תקשורת שונים (כגון דוא"ל, פייסבוק לרבות באמצעות בוטים כלעומת הודעות אס.אם.אס, אפליקציית ווטס אפ ו/או תקשור באמצעות כל פלטפורמה, טכנולוגיה ו/או מדיה אחרים ככל שקיימים כיום ו/או יומצאו בעתיד) נחשב לדיוור הנעשה ברשימות נפרדות. לכן, ככל שברצונך להיות מוסר משתי רשימות או יותר, עליך לציין זאת מפורשות בבקשת ההסרה ולוודא כי בקשתך נקלטה אצל החברה או לבקש את ההסרה מכל פלטפורמה בנפרד.

 • הנך מאשר, כי אף אם תהא סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של החברה, או שחלה טעות כלשהי בגינה השתרבבו פרטיך לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או היה וקיבלת דבר פרסום מכל סיבה אחרת שהיא ללא הרשאה מראש, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח הודעה לחברה כנגד שליחתו בתוך שבוע מהיום בו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר חל ויתור על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת כלפיך.

 • מוסכם, כי בקשת הסרה אינה מחייבת את החברה למחוק מידע אודותיך אשר הוסכם כי לא יימחק בהסכם זה. כן מוסכם, כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשמור פרטים אודות פעילותך במערכת, להעביר את פרטיך ל"רשימת חסומים" ו/או ליצור עמך קשר על מנת להעביר אליך הודעות חשובות בנוגע לתפעול מערכת, או מידע אחר, שאינו פרסומי ו/או באופן שאינו אסור לפי חוק התקשורת, לרבות לצורך מימוש המטרות הלגיטימיות.

 • מובהר, כי אין בהסרתך מרשימת הדיוור כדי למנוע ממך להיחשף לתכנים פרסומיים ו/או שיווקיים ו/או אחרים מכל סוג לרבות תכני צד ג', בהם עושה החברה שימוש בין באמצעות האתרים ו/או הטכנולוגיות ו/או המדיות ו/או אמצעי התקשורת המופעלים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים, לרבות רשתות חברתיות.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאפשר לחברה לנטר בכל עת, ואף לאחר הסרתך מרשימת התפוצה ו/או רשימות התפוצה את פעילותך בקשר להרשמה לרשימות, שליחת וקבלת מידע אל ומהחברה ו/או מי מטעמה, פתיחת (כן/לא) מיילים מהחברה וכן הנך מסכים כי החברה תהא רשאית לעקוב לפי הצורך, אחר פעילותך כאמור, וזאת לצורך השגת המטרות הלגיטימיות.

 • הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה אינה חפה מפני טעויות, על כן, ככל שלאחר שתעביר בקשת הסרה לחברה ישלח אליך דיוור פרסומי, הנך מתחייב לפנות לחברה תוך לא יאוחר מ-30 יום משליחת הבקשה הראשונה בכתובת הדואר המצוינת בסעיף‎1  לעיל באמצעות דואר רשום וכן לעשות שימוש ביתר פרטי החברה המפורטים בסעיף 1 לעיל, ולהדגיש בפניות אלה כי "זוהי דרישה שניה להפסקת משלוח דבר פרסומת באמצעות [נא לציין את אמצעי התקשורת הרלוונטיים]" וכן להשאיר פרטי התקשרות עמך אשר יאפשרו לחברה לתקן כל טעות. מובהר, כי דרישה זו יכול ותהיה אך ורק בכתב, באמצעות דוא"ל / דואר בהתאם לפרטי ההתקשרות האמורים בסעיף ‎6.1  להלן, ולא תתקבל כל טענה כי דרישה כאמור נשלחה בדרך אחרת, אשר יש בה כדי לחייב את החברה בתגובה. זאת, כדי לוודא שהחברה קיבלה את הודעתך הראשונה וכן כדי לסייע לחברה לזהות את מקור הטעות ולעשות כל מאמץ למנוע הישנות הטעות בין בממשק מולך ובין בממשק מול כל משתתף אחר.

 • מוסכם, כי אלא אם פעלת כאמור במדיניות זו, הרי שכל פניה שלצידה דרישה לתשלום בשל דבר פרסום תיחשב פנייה שנעשתה בחוסר תום לב ותזכה את החברה בפיצוי מוסכם בגובה של עד 1,000 ₪ לכל מייל שלגביו הועברה דרישה, וזאת לפי דרישת החברה, ומבלי לגרוע מזכותה לתבוע ולהישפות בגין נזקים נוספים, ככל שהיו כגון פגיעה במוניטין, עגמת נפש, אבדן שעות עבודה, הטרדה, שכ"ט עו"ד והוצאות כיו"ב.

 • מוסכם, כי היה, ולמרות הצהרותיך והתחייבויותיך כמפורט לעיל, ייקבע על ידי פס"ד חלוט כי חלה אחריות על החברה, יחול האמור בדבר גובה הגבלת אחריותה כמפורט בסעיף ‏‎ 7.3 לעיל בתנאי השימוש, וכי אף אם תוגש תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין מספר הודעות פרסומיות, הרי שאגירת הודעות אלו תיחשב כאגירה בחוסר תום לב וכמסכת אחת, אשר בכל מקרה לא יעלה גבול אחריות החברה ו/או כל מי מטעמה על 1,000 ₪ בעבור משלוח כל ההודעות ו/או המסרונים יחד.

 • מובהר ומוסכם, כי החברה נוהגת לבקש משותפיה העסקיים הממליצים על שירותיה ו/או משתפים עמה פעולה כי יעמדו בתנאי חוק התקשורת, אולם אין ביכולתה של החברה לשלוט ו/או לבקר את התנהלותם ו/או עמידתם של שותפיה העסקיים בחוק. בשימושך במערכת הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה בקשר עם דבר פרסומת צדדים שלישיים.

 • למען הסר ספק מובהר, כי מדיניות זו הנה חלק מהסכם זה אשר כל כלליו חלים עליך כמשתתף במערכת.

 

4. תנאי שימוש

4.1  מטרת המערכת והסכמתך לשימוש בה

 • מטרת החברה והאתרים בהם היא פועלת להעניק לך גישה למידע בתחומים שונים. והכל, בכפוף לתנאי הסכם זה.

 • החברה מתחייבת לשבץ בכל ההכשרות מדריכים/מרצים/מנחים בעלי ידע וכישורים מתאימים

 • ההשתתפות בקורסי החברה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 • החברה ו/או מי מטעמה עשויים לכלול במערכת עמודים/איזורים אינטראקטיביים ו/או מתחמים סגורים אותם תהיה החברה רשאית לשנות, להרחיב ו/או לצמצמם לפי שיקול דעתם לצורך ניהול עניין ספציפי או כללי וכן להוסיף או לגרוע מהם קהלי יעד בכל עת.

 • בשימושך במערכת הנך מצהיר כי הנך בעל עסק ו/או בכוונתך להיות בעתיד בעל עסק ועושה ו/או בכוונתך לעשות שימוש אישי במידע לצרכים העסקיים האישיים שלך (להבדיל מצרכיהם העסקיים של אחרים). כן הנך מצהיר כי הנך מודע/ת לכך שהמידע המסופק הוא מידע כללי שאין לראות בו כמידע הניתן כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית המותאמת לפעילותך העסקית ו/או כתחליף לשירותים מסוג זה. בשימושך במערכת זו הנך מצהיר/ה כי יישום המידע ייעשה אך ורק לאחר הערכת הסיכונים ובחינת מידת ההתאמה לאופי עסקייך וככל הנדרש, לאחר קבלת ייעוץ מקצועי (פיננסי, משפטי, עסקי וכיוב'). כן הנך מצהיר כי ידוע לך, שמידת ההצלחה של עסקך תלויה במשתנים רבים אשר לרבים מהם אין ולא יהיה כל קשר לטיב המוצר ורלוונטיות המידע אשר יסופק לך על ידי החברה (כגון שינויי העדפות של קהל היעד, רגולציה, התאמת השירות/מוצר לקהל היעד, טיב השירות, מחיר השירותים ו/או המוצרים בו תבחר, כוחות השוק, מידת השקעתך בעסק וכיוב').

 • השימוש במערכת כרוך במסירת מידע אודותיך לחברה ו/או לצדדים נוספים, כמפורט בהסכם זה, והנך עשוי להידרש לבצע תשלומים דרך המערכת. מידע מפורט אודות השימושים שנעשים במידע הנאסף אודותיך, מופיע במדיניות הפרטיות, ובמדיניות הדיוור והפרסומות של החברה.

 • בעשיית שימוש במערכת הנך מאשר/ת כי אתה בגיר מעל גיל 18 ומביע את הסכמתך לכל תנאי הסכם זה, הכוללים גם את מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה.

 • השימוש במערכת הותאם לדיני מדינת ישראל, ואינו מתיימר להיות מותאם לדינים החלים במדינות אחרות.

 • אם אינך עומד באחד מהתנאים האמורים לעיל ו/או אם אינך מסכים לתנאי מתנאי ההסכם, אנא הימנע מהשימוש במערכת.

 • בשימושך במערכת, הנך מתחייב על שמירת תנאי הסכם זה, תנאי כל דין והנחיות מטעם המערכת ולהימנע מביצוע פעולות שעבורן ו/או לגביהן לא ניתנה לך הרשאה מפורשת מטעם החברה/המערכת.

4.2 כללי הגישה למערכת ו/או לאזורים בה והרישום אליהם

 • בהליכי הרשמה הנך עשוי להידרש למסור פרטים כגון שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מספר ח.פ. וכיו"ב. ככל שהנך נדרש לספק פרטים על מנת להירשם למערכת או לאזור כלשהו בה, הינך מתחייב לספק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים.

 • ככל שתונפק גישה מוגבלת למערכת ו/או לאזור מסוים, הרי שהגישה והסיסמה שיונפקו לך הנן אישיות ואינך רשאי להעבירן לכל גורם אחר ו/או להעניק לכל גורם אחר הרשאה לשימוש במערכת ו/או גישה אל המערכת ו/או גישה אל התכנים המפורסמים במערכת, לרבות ולרבות הצגת תכנים, או חלק מתכנים מהמערכת לצדדים שלישיים בכל דרך.

 • הנך מתחייב שלא להתחזות ו/או ליצור יותר משם משתתף אחד וכן שלא תציג מצגי שווא כלפי צד שלישי כלשהו.

 • החברה עשויה להחליט בכל עת על הגבלת הגישה למערכת ו/או לאזורים בה, בין באמצעות סיסמה, הצבת מגבלת זמן, הגבלת כמות הצפיות, הגבלת צפיה למנוי בודד באופן שלא תתאפשר צפיה סימולטנית, וכן הגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות לפי שיקול דעתה, ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.

 • ידוע לך, כי איכות הצפיה בתכנים ששותפו והמיועדים לצפייה עבורך, תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף, ומובהר, כי איכות החיבור לאינטרנט תלוי, בין היתר בספק הגישה וספק תשתית האינטרנט שלך, היקף השימוש במקביל שאתה ו/או בני ביתך עושים ברוחב הפס העומד לרשותך באותו זמן וכן באיכות ציוד הקצה המצוי ברשותך. לחברה לא תהיה כל אחריות לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור אינטרנט לקוי ו/או מקוטע ו/או איטי. וכן לא תהיה החברה אחראית לכל תקלה בצפייה שמקורה בכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החרה ו/או מי מטעמה.

 • למען הסר ספק – מודגש בזאת כי הענקת הגישה למערכת במחיר המוצע הינה עבור הענקת גישה אישית לאדם בודד. חל איסור על איש מקצוע / כל תאגיד / כל אורגן קולקטיבי / משפחה (וכד') לרכוש את הגישה למנוי או לשירות אחר בתשלום, ולהעניקה ללקוחותיו / לעובדיו / לספקיו / לבני משפחה / אנשים קשורים אחרים מבלי לקבל אישור פרטני מראש ובכתב מהחברה.

 • מוסכם, כי מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפעול בהתאם לכל דין בקשר עם התחזות כאמור (לרבות הגשת תלונה בגין מעשה עבירה פלילית), לא תהיה למי שפעל בדרך זו כל עילה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין צעדים שינקטו בעקבות כך, וכי במקרה בו יתגלה מעשה כאמור, תהווה פעולה כאמור חזקה כי המתחזה פעל לצורך העתקה בלתי מורשית של תכנים בבעלות החברה, ו/או מי מטעמה, אשר הינם תוכן מוגן בזכויות יוצרים או עשיית שימוש לרעה במערכת, אשר תזכה את החברה בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך המקסימלי הקבוע בחוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007 בגין כל הפרה. מוסכם, כי הוכחה לכאורה כי משתתף פעל תחת שם או זהות בדויה, תזכה את מפעיל המערכת מעבר לזכותו להגביל את הגישה אל המערכת ו/או דרישה לתשלום פיצוי אף בסעד של חשיפת פרטי המשתתף לפי דרישתו בבית המשפט, כאילו נתקיימו כל הדרישות הקבועות בדין לחשיפת פרטי המשתתף.

 • מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה רשאים לעשות מעת לעת שימוש ו/או להתקין אמצעי אבטחה שמטרתם לוודא כי השימוש בסיסמה ובגישה אל המערכת (לרבות אל הקבצים בה) אשר הונפקה לך נעשה בתום לב ובאמצעותך בלבד, וכי לא נעשה שימוש לרעה במערכת ו/או בתכנים הקשורים אליה. כן רשאית החברה לבצע שימוש בכל אמצעי אבטחה חוקי אחר בו תמצא החברה לנכון לעשות שימוש בכדי להגן על זכויותיה.

 • החברה ו/או מי מטעמה רשאים, לפי שיקול דעתם למנוע / לנתק את הגישה למערכת ו/או לכל חלק בה לרבות אזורי תמיכה ו/או למחוק כל נתון שהועלה על ידך אליה בתום תקופת הענקת זכות הגישה ו/או בכל עת אחרת במקרה של חשש אצל מפעיל המערכת כי נעשה שימוש לרעה במערכת ו/או כי הופר הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה חוקית העומדת לרשות מפעיל המערכת בהתאם לדין ו/או להסכם זה בקשר עם סיום מוקדם יותר של הגישה, ו/או הגבלת הגישה למערכת. כמו כן מוסכם, כי בכל מקרה, לרבות המקרים המצוינים לעיל - לא תהיה לחברה כל אחריות במקרה של אבדן ו/או מחיקת נתונים, ככל שימחקו מכל סיבה שהיא.

 • הינך מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל ניסיון פריצה למערכת ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ו/או התחזות מטעם צד שלישי, ככל שתיחשף להתנהגות כזו.

 • הינך מתחייב לא להשתמש בכל תוכנה ו/או יישום העשוי להזיק למערכת ו/או למשתתפים בה ו/או לחברה לרבות באמצעות "וירוסים", "זוחלים", "רובוטים", "עכבישים", תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים, אמצעים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות ו/או למנוע גישה ממשתתפים אחרים ו/או לשבש את הגישה למערכת, ליצור עומס על המערכת וכיו"ב. כן ואין לבצע כל הנדסה חוזרת ו/או שינוי ו/או עדכון במערכת, פרטיה, קבציה והנתונים ו/או המידע ו/או התכנים המונגשים על ידה ו/או הקשורים אליה.

4.3 תוכן, קניין רוחני, זכויות בתכני/מוצרי משתתפים וצד/צדדי ג' וזכאות לקבלת תעודה

 • החברה מתחייבת לשבץ מדריכים/מרצים/מנחים/מאמנים בעלי ידע וכישורים מתאימים

 • עבור חלק מהקורסים, אך לא כל הקורסים, אותם מציעה החברה ללקוחותיה ניתן לקבל תעודה מטעם החברה. מובהר כי החברה מעולם לא ביקשה את הכרתה של המועצה להשכלה גבוהה ולפיכך ממילא היא אינה מוכרת על ידי המל"ג.

 • בחלק מהקורסים המוצעים על ידי החברה למשתתפים קיימת חובת בחינה ו/או חובת הגשת עבודות (עם או בלי ציון). את התנאים לקבלת תעודה בקורסים הרלוונטיים ניתן למצוא בפרסומים השונים ו/או בעלוני הקורסים ו/או באתר החברה ו/או באמצעות המענה הטלפוני שהחברה מעמידה ללקוחותיה. למען הסר ספק, האחריות לבדוק טרם ההרשמה האם קיימת חובת בחינה/הגשה בקורסים השונים חלה על המשתתף ובכל מקרה כל טענה בנושא הבחינות/הגשות לא תהווה עילה לביטול הרשמה/החלפת קורס/זיכוי וכיוב'.

 • בקורסים בהם קיימת חובת בחינה רשאית החברה להגביל את כמות המועדים להם זכאי כל משתתף. יחד עם זאת כמות המועדים לבחינה ספציפית לא תפחת מ-3 מועדים בקורסים המקוונים.

 • במהלך הקורסים המקוונים יתכן והחברה תציע למשתתפים להצטרף לובינרים/מפגשים פרונטליים וכיוב' ללא עלות. מובהר כי הצדדים יראו במופעים כאלו כהטבה שהחברה רשאית אך איננה חייבת להעניק ללקוחותיה וממילא לא תקום למשתתף כל טענה ו/או עילה ככל שנמנע ו/או ממנו להשתתף במפגשים כאלו בין בשל אי-ידיעה ו/או בשל אי התאמה לסדר יומו של המשתתף ו/או כל סיבה אחרת.

 • השימוש במערכת עשוי לכלול בין היתר תוכן משתתפים,  תכני צד ג' ופרסומים שונים של/ל מוצרי צד ג. מוסכם בזאת כי למעט תוכן משתתפים ותכני צד ג' (ככל שאלו אכן אינם שייכים לחברה) ו/או מוצרי צד ג' כל יתר הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וזכויות היוצרים במערכת, בתכנים בה ובכל תוכן קשור לרבות זכויות מוסריות  שייכות ושמורות באופן בלעדי לחברה.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי החברה השקיעה ומשקיעה זמן רב, משאבים כספיים, אינטלקטואליים וכן משאבים אחרים ליצירת התכנים, פיתוח ושכלול מתודולוגיות עבודה ומתודולוגיות למידה, פורמטים וריכוזם, והעמדתם בצורה נגישה ונוחה לך ולמשתתפים האחרים. לכן, בין אם אלו בבעלות החברה ו/או מוגנים בזכויות קניין רוחני, ובין אם אלו אינם בבעלות החברה ו/או אינם מוגנים בזכויות קניין רוחני, העמדתם לרשותך כמשתתף, נועדה אך ורק לצורך עיונך בהם בהתאם להסכם זה, ואינך רשאי להעבירם לגורם אחר ו/או לעשות בהם כל שימוש שלא ניתנה לגביו רשות מפורשת על ידי החברה ו/או כל שימוש שהזכות הייחודית לעשותו נתונה לבעל זכויות קניין רוחני על פי דין.

 • הנך מכיר בכך שייתכן והמערכת תציג או יוצגו בה תכני צד ג' ו/או תוכן  משתתפים, הכוללים המלצות, מידע על פעילויות שונות, קישורים, פרסומות או תכנים דומים, וכן פרסומים (גלויים ו/או סמויים) וכי יתכן שהחברה תציג בפניך תוכנות ו/או שירותים ו/או מוצרים. מובהר, כי החברה אינה מתיימרת ואף מצהירה שאין ביכולתה לוודא את דיוק כל הפרטים המובאים במערכת, אמיתותם ו/או איכותם, ואף אם אלו הומלצו על ידה, הרי שכצרכן זהיר, כל אחריות בקשר לשימוש ו/או עשיית פעולה כלשהי בקשר לתכנים ו/או תכנות ו/או אירועים כיוב' חלה עליך בלבד והנך מתחייב לבדוק היטב את טיב השירותים ו/או המוצרים מראש ולוודא את התאמתם לעסקיך. כן מובהר, כי יתכן וחלק מהקישורים (LINK)  שיוצג במערכת הנם קישורים המובילים למתחמים/אתרי אינטרנט שאינם בבעלות החברה, לפיכך, הנך נדרש לנהוג בזהירות ולוודא את מהות החומר המוצג בפניך.

 • ככל שתעלה ו/או תשתף חומר מכל סוג שהוא (לרבות טקסטים ו/או תמונות ו/או סרטונים ו/או קבצים מכל סוג שהוא) ו/או מידע ו/או נתון כלשהו ו/או רעיון לרבות לפיתוח שדרוג ו/או שיפור המערכת ו/או בקשר אליה, הנך עושה זאת באחריותך הבלעדית וללא כל דרישה כספית / אחרת מהחברה לרבות בקשר לכל שימוש שייעשה בהם לפי הסכם זה. הנך מאשר כי חומר ו/או מידע ו/או נתון זה הנם יצירתך המקורית ופרי עטך, ו/או כי קיבלת, ככל שהדבר נדרש, את מלוא ההרשאות הנדרשות לעשות בהם שימוש לפי כל דין ולפי הסכם זה, כי אין בהם פגיעה בכל דין ו/או בצד ג' וכי הנך מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר לעשות בהם כל שימוש ו/או ניצול לרבות מסחרי לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות עריכת התוכן, פיתוח יצירות נגזרות ו/או נלוות (ובכלל זאת כל תרגום ו/או עיבוד) וכן העתקת החומרים והיצירות הנגזרות ו/או הנלוות, הצגתם, העמדתם ו/או העברתם לרשות הציבור, הקרנתם, שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות משנה לצדדים שלישיים, פרסומם, הפצתם, שימוש בהם לצרכי שיווק וניצולם בכל דרך שהיא והכל ללא מגבלת זמן, מדיה (בין שהיא ידועה כיום ובין שתומצא בעתיד), פורמט, טריטוריה או כמות שימושים בין אם במערכת ו/או ו/או במערכות אחרות של החברה ו/או ברשתות חברתיות, ובין בכל מקום אחר בו תבחר החברה או מי מטעמה. הנך מאשר כי לא תהיה לך, וכי הנך מוותר על כל טענה בקשר לאמור לעיל ו/או לזכויותיך המוסריות לרבות בדבר קבלת קרדיט ככל שהדבר מתייחס ליצירה שהנך בעל הזכויות בה.

 • מובהר, כי החברה אינה יכולה לנטר את המידע המועלה למערכת או לעקוב, לשלוט או לדעת על כל שימוש פסול ו/או מפר בתכנים כלשהם. עם זאת, ככל שתבחר החברה ו/או מי מטעמה לעשות כן, תהה החברה רשאית לפעול לפי שיקול דעתה בקשר לכל חומר כאמור לעיל, מבלי שתחוייב בכל אחריות ו/או חובה כלשהי לרבות חובת דיווח ו/או נימוק בקשר לפעילותה.

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏‎3.5 לעיל, שמורה לחברה  הזכות למחוק כל חומר אותו תמצא כלא ראוי ו/או פוגעני ו/או לא תואם את דרישות החברה, צרכיה, חזונה או רוחה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ורשאית היא להותיר בידיה עותקים לצרכים משפטיים ו/או פנימיים אחרים. מוסכם, כי לא תחול על החברה חובת הנמקה ו/או אחריות ו/או חובת גילוי ו/או כל חובה אחרת בקשר לכך.

4.4 מפגשים פרונטליים

 • החברה עשויה להזמינך מעת לעת לאירועים פרונטליים אותם היא עורכת (/עם/ללא תשלום)

 • ידוע לך והנך מסכים, כי אירועים פרונטליים אלו והשתתפותך בהם עשויים להיות מתועדים בין אם על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או אמצעי המדיה השונים וכי כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכללן זכויות היוצרים בתיעוד כאמור שייכות לחברה אשר תהא רשאית לעשות בהן שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות לצרכים מסחרים ו/או לצרכי שיווק. בהשתתפותך בפעילויות אלו הנך מעניק לחברה רשות לתעד את קולך, שמך, תמונתך, דמותך ו/או ביצועיך, ומתחייב כי לא תצלם ו/או לתעד את האירועים בכל דרך מבלי לקבל את הרשות לעשות כן מטעם החברה (וככל שתינתן רשות זו הרי שמובהר, כי כל הזכויות בתכנים המתועדים על ידך תהיינה של החברה ושימושך בהם יותר אך ורק בהתאם לתנאי הסכם זה ולמטרות אישיות). ככל הנדרש, יש לראות בסעיף זה ככתב העברת זכויות וויתור על כל זכות שיכולה להיות לך בחומר המתועד לחברה.

 

4.5 תכנים המשותפים על ידי גולשים במערכת

 • יתכן כי במסגרת פעילות הלמידה ו/או ההדרכה ו/או האימון המקצועי תציג בפניך המערכת אזורים אינטראקטיביים. ככל שתפעל באזורים אינטראקטיביים הרי שהנך מתחייב להימנע מהצגת מצגי שווא ו/או הטעיה, העלאת תוכן לא מהימן, בלתי מדויק, שקרי ו/או בלתי חוקי.

 • הנך מתחייב לשמור על ככלי הנימוס בין בכתב ובין בעל פה, ולהימנע מהתבטאויות פוגעניות ו/או שיתוף תוכן פוגעני ו/או ביצוע פעולות אחרות, ככל שאלו אינן קשורות לנושאים המטופלים על ידי החברה ו/או באזור הספציפי, לפי העניין, ו/או כאלו העשויים להוות לשון הרע, וכן להימנע מהשמצה, גינוי, פגיעה בשם טוב, פגיעה ברגשות הציבור, פרסום חומרי תועבה, הסתה לגזענות, שנאה, אלימות, הטרדה ו/או איום, פגיעה בפרטיות ו/או בזכות הפרסום של גורמים כלשהם, וכן מכל פגיעה בדין לרבות אך לא רק הפרת קניין רוחני.

 • הנך מתחייב להימנע מפגיעה בצדדים שלישיים, לרבות פרסום ושימוש בכל תיעוד שעניינו מידע של אחר ו/או אודות אדם/גוף אחר ו/או דמותו לרבות נתונים רגישים של אחרים, המהווים סודות מסחריים (כגון נתונים עסקיים של אחרים) פרסום כתובת ו/או כתובת דוא"ל ו/או פרסום מספר הטלפון שלהם וכיו"ב. מובהר בזאת כי פגיעה בצדדים שלישיים על גבי המערכות ו/או מתחמים ו/או אתרים שמפעילה החברה עשויה לפגועה בשמה הטוב של החברה ואף לפגועה בתוצאותיה העסקיות של החברה, לפיכך שומרת לעצמה החברה את זכותה לדרוש סעדים בגין פגיעה בצד שלישי בפלטפורמות אותן היא מפעילה.

 • יש להימנע מכל ניצול לרעה במערכת לרבות ניצול מידע אליו הנך נחשף לצורך קידום עסקיך ו/או עידוד תחרות מול צדדים שלישיים ו/או מול החברה. בכלל זה, יש להימנע משימוש במערכת תוך פרסום כל שירות, מוצר, עסק או אדם ו/או עשיית כל פעולה אחרת. ו/או שימוש שמטרתו איסוף מידע אחר ו/או פרסום ו/או הזמנה לרכישה בדרך עקיפה של מוצר או שירות שאינו משווק ו/או מומלץ על ידי החברה לרבות אך לא רק – משלוח דואר פרסומי, אלא אם קיבלת הרשאה מראש ובכתב מהחברה לעשות שימוש בתיעוד ו/או התוכן ו/או המידע האמור, והשימוש נעשה לפי דין.

 • הנך מתחייב לא לחשוף בפני משתתפים אחרים או בפני המערכת מידע אשר הנו רגיש מבחינתך ו/או שאינך מעוניין כי ייחשף בציבור והנך מכיר בכך  שלחברה ו/או כל מי מטעמה אין כל יכולת להתחייב כי אלו לא ייחשפו, בין בשל תקלות במערכת, בין באמצעות צדדים שלישיים ו/או בכל דרך אחרת. מוסכם ומובהר, כי בפרסום כל נתון, מידע ו/או חומר אישי ו/או אחר במערכת, הנך מוותר כלפי החברה וכל מי מטעמה על כל טענה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או סודיות (לרבות כל מידע עסקי שהוא הנוגע לעסקיך ו/או עסק בהו אתה מועסק כשכיר)

4.6 מדיניות תשלום וביטולים

 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),  התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

 • החברה עשויה לאפשר רכישת גישה לאזורים במערכת, כגון לקורס אינטרנטי, לשיעורים ו/או גישה לתוכניות ליווי, ו/או לובינרים, ייעוץ אונליין וכיו"ב וכן עשויה החברה לאפשר רכישה של מוצרים / שירותים אשר יינתנו מחוץ למרחב הוירטואלי, והכל - בכפוף לתשלום התמורה בהתאם לתעריפים ולתנאים שיקבעו על ידי החברה.

 • החברה רשאית לשנות את המחירים ו/או את תנאי הגישה מעת לעת, והמחירים ותנאי הגישה המעודכנים יחולו החל מאותו מועד. על כן, ככל שהושהתה ההשתתפות ו/או התקבל זיכוי לגבי גישה לקורס / מוצר / שירות כלשהו, ותבקש לקבל גישה חוזרת לקורס זה במועד אחר, הרי שהשימוש בזיכוי זה וקבלת הגישה מחדש יהיו כפופים לתנאים החדשים, אלא אם יסוכמו תנאים אחרים בין הצדדים מראש ובכתב.

 • ככל שתציע החברה למשתתפים מפגשים פרונטליים בתשלום הרי שקיום המפגשים יהא מותנה במינימום נרשמים כפי שיוגדר על ידי החברה. במידה ותחליט החברה לבטל מפגש פרונטלי אליו נרשם משתתף יהא המשתתף זכאי להחזר כספי מלא. מובהר כי מלבר החזר כספי כאמור לא יהיה משתתף זכאי לכל פיצוי ו/או סעד בגין ביטול מפגש כאמור.

 • לחברה תהא זכות בלעדית להחליט האם לאפשר למשתתף להחליף קורס בקורס אחר.

 • מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי (מלא, יחסי או חלקי) על התשלום לקורס, וזאת גם במקרים בהם המשתתף לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בחלק מהקורס, מכל סיבה שהיא.

 • ניתן לבצע תשלום במערכת באמצעות כרטיס אשראי ו/או בכל אמצעי תשלום אחר ככל שיסוכם בין הצדדים או יוגדר במערכת. החברה רשאית להתנות את מתן השירות באישור העסקה ו/או בביצוע התשלום בפועל. תשלומים בדרכים אחרות תהיינה אפשריות בכפוף להסכמת החברה מראש ובכתב.

 • עליך לוודא כי קיבלת חשבונית מס קבלה כחוק בסמוך לביצוע התשלום וכן לבדוק כי פרטי החשבונית נכונים ומלאים. חשבונית כאמור תישלח לכתובת הדוא"ל שתמסור למערכת.

 • מובהר, כי התשלום בגין הקורס/ים הינו עבור זכות הגישה וזכויות השימוש בתכנים כמפורט לעיל ולא בגין השימוש בפועל במידע ו/או בשירות ו/או בתכנים ו/או בחומרים המסופקים, כן מובהר כי הבחירה אם לעשות או לא לעשות שימוש במידע/שירות/תכנים/חומרים הנ"ל, הנה שלך ובאחריותך, כל החלטה שתקבל לא תהווה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר. ביטול ההרשמה לא יתאפשר לאחר ביצוע התשלום, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בין הצדדים, או הוגדר אחרת בעמוד ההרשמה לקורס / תוכנית ליווי / ביחס למוצר האחר עבורו הועבר התשלום.

 • החברה שומרת לעצמת את הזכות לבטל ו/או לסיים את השירות ו/או הגישה למערכת ו/או לאזורים בה, כמו גם את כל הפעילות במערכת בכל עת ומכל סיבה שהיא, באופן זמני או לצמיתות ו/או בכל אופן שייראה לה, מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה, הודעה ו/או חובה אחרת. מובהר, כי חסימה כאמור לא תגרע מתנאי הסכם זה בכל הקשור להתחייבויותיך כלפי החברה, אלא אם יוסכם אחרת בכתב בין הצדדים.

 • ככל שיוסכם בין הצדדים על ביצוע תשלום בתשלומים הרי שהוראה לחיוב כרטיס אשראי תחייב גם כרטיס האשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף כרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת חיוב במעמד ביצוע התשלום.

 • אם וככל שיבוטל אמצעי חיוב ו/או לא יפרע תשלום במלואו מכל סיבה שהיא, יגרור הדבר חיוב בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה לרבות הוצאות גבייה מכל סוג שהוא, ואשר אליהן תתווסף ריבית פיגורים בשיעור 3% בגין כל חודש פיגור.

4.7 הגבלת אחריות החברה וויתור על תביעות

 • החברה אינה מתחייבת לגבות כל חומר שיטען אל המערכת ו/או שיעשה בו שימוש. בהרשמת לקורס/ובינר/תכנית ליווי וכיוב' הנך מתחייב כי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין תקלות במערכת, מחיקת כל חומר, חסימת גישתך אל המערכת ו/או כל עניין אחר הכרוך בכך, בין אם בוצעו באופן יזום על ידי החברה ו/או מי מטעמה ובין אם נעשו על ידי צדדים שלישיים ו/או כל גורם אחר. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יישאו החברה ו/או כל מי מטעמה אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של גורם אחר.

 • החברה ו/או מי מטעמה לרבות עובדיה, מנהליה, חברי הדירקטוריון ו/או צדדים שלישיים שנשכרו ו/או יישכרו על מנת לקדם את פעילות החברה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק (לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, בגוף, בנפש ו/או לרכוש), בכל דבר ועניין הקשור בהסכם זה ו/או בפעילות החברה והשימוש במוצריה לרבות אי דיוקים בתוכן, תקלות, טעויות, השמטות, כשלי טכנולוגיה / חומרה / תוכנה, זליגת מידע ו/או נתונים אישיים, כשלים תקשורתיים, פריצת אבטחה, תוכנות ריגול, "וירוסים", "רוגלות", "זוחלים", "באגים", "רובוטים", מערכות סריקה וסקרים, קבצים מזיקים ו/או אמצעים אחרים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה ו/או אימות, כמו גם נזקים שמקורם בפרסום חומר בלתי ראוי או פעילות/התנהלות שאינה חוקית ו/או הפרת הסכם על ידי צדדים שלישיים. כן, לא יהיו החברה ו/או מי מטעמה אחראים לכל עניין הקשור בעסקיך ותוצאותיך המקצועית ו/או העסקית, כל הוצאה ו/או חסרון כיס ו/או אבדן הכנסות ו/או אובדן רווח ככל שיגרמו לך, והנך מתחייב למפרע שלא לבוא בכל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה שעניינה נזקים כספיים ו/או עסקיים ו/או אחרים הכרוכים בשימוש במערכת.

 • בכל האמור למפגשים פרונטליים מובהר כי החברה אינה מחוייבת כלפי המשתתף במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או בפיצויים בגין נזקים רפואיים. על המשתתף חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי. וכן, החברה אינה ולא תהיה אחראית על חפצי המשתתף ועל המשתתף תחול האחריות הבלעדית לשמור על חפציו.

 • מבלי לסתור את האמור לעיל, מוסכם כי המועד להתיישנות כל דרישה לקורס חלופי ו/או החזר כספי של משתתף כלפי החברה הינו 6 חודשים ממועד חתימת המשתתף על תקנון זה. לאחר תקופה זו (6 חודשים) לא יהיה כל החזר כספי למשתתף מכל סיבה שהיא.

 • ככל שלמרות האמור לעיל ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי חלה אחריות לפי דין על החברה ו/או מי מטעמה, תהיה אחריות החברה מוגבלת לסך של מחצית הסכום ששולם על ידך לחברה בגין המוצר/שירות אשר בגינו קמה לך עילה. כן מובהר, כי הצדדים לא יראו בוויתור על כל תשלום ו/או בביצוע החזר אשר יינתן או לא יינתן לך, לפי שיקול דעת החברה כהכרה באחריות כלשהי ו/או ויתור על כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה העומדת לרשות החברה כנגדך ו/או כנגד כל מי מטעמך.

 

5. כללי

 • לחברה ולכל מי מטעמה שמורים הזכויות וחופש קבלת החלטה בלעדי לגבי כל שינוי ו/או תוספת ו/או גריעה ב/של עיצוב המערכת, שמה, כתובת האחסון שלה, מתכונתה, לעדכון המערכת וכל חלק מחלקיה, להוסיף מוצרים ו/או שירותים ו/או יישומים ו/או תכנים מכל סוג ו/או לגרוע מהם, וכן להפסיק ו/או לסגור את השימוש במערכת, להשבית את המערכת באופן מלא או חלקי (בין לצורך ביצוע עבודות שדרוג ו/או תחזוקה ו/או לשם ביצוע כל פעולה אחרת בה תבחר החברה), באופן יזום לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לסרב לרישומו של כל אדם/גורם ו/או למחוק ו/או למנוע גישה ממשתתף כלשהו, והכל באופן חלקי ו/או מלא מכל סיבה (לרבות בשל הפרת תנאי או תנאים מתנאי הסכם זה) בכל אזור מאזורי המערכת, ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה, בכל עת ובכל אופן, ולפי שיקול דעתה של החברה.

 • רישומי החברה יהוו ראיה לכאורה בקשר עם נכונותם ומוסכם כי נטל ההוכחה בקשר לאי אמיתיותם מוטל עליך.

 • מובהר ומוסכם, כי אין בשימוש במערכת ו/או בחלק מחלקיה, כדי ליצור בינך ובין החברה ו/או כל מי מטעמה יחסים ו/או קשר של שותפות/שיתוף פעולה/זכיינות/סוכנות ו/או קשר עסקי מסוג אחר מלבד יחסי ספק-לקוח ככל שרכשת אי אילו משירותי החברה בתשלום. כן מוסכם כי השימוש במערכת ו/או בחלק מחלקיה לא ייצור בשום אופן שהוא בינך ובין החברה יחסי עובד מעביד. והכל, אלא אם הוסכם על כך מפורשות בין הצדדים מראש ובכתב במסמך אשר ייחתם בחתימה ידנית על ידי שני הצדדים.

 • הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או כל מי מטעמה מיד ולפי דרישת החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשאנה בהם, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הסכם זה ו/או אי עמידה בתנאיו ו/או הוראות כל דין ו/או בגין כל מחדל אחר שלך ו/או של מי מטעמך שיש בו כדי להוות פגיעה בתנאי הסכם זה ו/או בחברה, רבות מי מטעמה) ו/או בדין, לרבות אך לא רק מתן הצהרות כוזבות ו/או בלתי נכונות).

 • בכל מקרה של שאלות פרשניות ו/או סתירה תנאי הסכם זה ובין המידע המסופק במערכת יפורשו הדברים ככל הניתן כמשלימים זה את זה, וככל שפירוש כזה לא יהיה אפשרי תגבר פרשנות הסכם זה.

 • החברה רשאית להמחות, להסב, למכור ו/או להעביר כל זכות ו/או הרשאה המוענקת לה לכל גורם לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן כל חובה המוטלת עליה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין לכל צד ג', ומובהר, כי זכות ההמחאה / ההסבה / העברה / הענקת הרשאה כאמור אינה מוקנית לך כמשתתף במערכת.

 • הצדדים להסכם זה לא יראו באי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידי החברה כוויתור על אותה זכות/הוראה, כן לא ייראו הצדדים באי אכיפה ו/או ויתור אם וככל שתבצע החברה כזה כתקדים מחייב ו/או כויתור גורף ו/או הסכמה לשינוי תנאי הסכם זה.

 • בכל מקרה בו לא יהיה ניתן לאכוף, מכל סיבה שהיא, הוראה או הוראות מהוראות הסכם זה, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על יתר הוראות הסכם זה, אשר תישארנה בתוקפן.

 • הכותרות במסמך זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש כל עניין הכתוב במסמך זה לפיהן, או להסתמך עליהן.

 • התנאים המפורטים בהסכם זה ממצים את המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים.

 • כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, כל האמור לגבי אדם פרטי מתייחס גם לתאגיד, ולהיפך והכל אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים.

 • על הסכם זה יחול הדין הישראלי. בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך, לפיה בכל מקרה של סכסוך, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה שייכת לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.

 • בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך ומתחייב כי תביא לידעת החברה כל עניין אשר עשוי להיות שנוי במחלוקת בתוך זמן סביר ממועד גילויה, ובכל מקרה - לא יותר מחצי שנה מגילוי כל נזק ו/או עילת תביעה וכי ככל שלא תעשה כן, יראו בעילה העומדת בבסיס המחלוקת כעילה שדינה שהתיישנה.

 

6. תלונות, דיווחים על פגיעות ופניות אל החברה​

 

ככל שהנך סבור כי נפגעו זכויותיך ו/או זכויותיו של צד ג' בשל השימוש במערכת נא צור עמנו קשר באמצעות:

- כתובת הדוא"ל crm@israel-retail-college.com 

או

- בטלפון 073-2046622

או

- דואר לכתובת: הקולג' הישראלי לקמעונאות בע"מ, הכישור 51 (ת.ד 20) חולון, מיקוד 588660

 

החברה תעשה מאמץ סביר לטפל בהקדם בכל פניה אך מובהר כי החברה אינה מתחייבת להיענות לכל פנייה ו/או לפעול בהתאם לדרישת הפונה.

bottom of page