top of page
4413042_xl_normal_none.jpg

פנייתך התקבלה, ניצור איתך קשר בהקדם

מטרת הקורס

 • קורס מקצועי למנהלי חנויות, למנהלי סחר ולבעלי עסקים הפועלים בענף הקמעונאות, אשר מעוניינים לשפר ביצועים ולקבל כלים מקצועיים להגדלת המכירות ולהגדלת הרווח בחנות/ברשת/בעסק

 

מסלולי הלימוד בקורס

 • מסלול א' - למנהלי חנויות - "ניהול ותפעול החנות"

 • מסלול א'+ב' - למנהלי סחר - "ניהול סחר קמעונאי"

 • מסלול א'+ב'+ג' - לבעלי עסק - "ניהול ופיתוח העסק"

קהל היעד לקורס

 • מנהלי חנויות

 • מנהלי סחר

 • בעלי עסק קמעונאי

מתווה הקורס

 • השתתפות פיזית בכיתה אולם ישנה גם אפשרות להשתתפות באופן מקוון בשידור חי (מרחוק)

 • 23/10/2023 ימי ב', קורס ערב  16:30-20:30

 • תעודה מטעם הקולג' לקמעונאות

תמונה סילבוס משולש.png

מטרת הקורס

 • הכשקורס מקצועי למנהלי חנויות, למנהלי סחר ולבעלי עסקים הפועלים בענף הקמעונאות, אשר מעוניינים לשפר ביצועים ולקבל כלים מקצועיים להגדלת המכירות ולהגדלת הרווח בחנות/ברשת/בעסק

 

מסלולי הלימוד בקורס

 • מסלול א' - למנהלי חנויות - "ניהול ותפעול החנות"

 • מסלול א'+ב' - למנהלי סחר - "ניהול סחר קמעונאי"

 • מסלול א'+ב'+ג' - לבעלי עסק - "ניהול ופיתוח העסק"

bottom of page