top of page

לא על האינטואיציה לבדה - מנהלים בתאגידים משלבים יותר דאטה בעת קבלת החלטות בתחום משאבי האנוש

עודכן: 4 ביוני 2023
אם בעבר קיבלו המנהלים את ההחלטות הניהוליות בתחום משאבי האנוש בעיקר על בסיס אינטואיציה וניסיון אישי, כיום משתלב תחום הדאטה יותר ויותר בקבלת החלטות, במיוחד כאשר מדובר על ניהול עובדים (בארגונים גדולים).

גישת CLS - Computational Leadership Science מייצגת שילוב בין מנהיגות וניהול מסורתי, לבין דאטה כמותי תומך החלטות - באופן שמאפשר למנהלים בכירים לחזות ולהיערך למגמות שונות הקשורות בניהול עובדים.

סקרי עובדים בארגון בוחנים באופן שוטף את רמות המוטיבציה שלהם, את המעורבות והמורל שלהם, או את יחסם לסוגיות של גיוון והכלה במקום העבודה - וכך מספקים למנהלים דאטה מוצק בזמן אמת, המסייע להבין מה הלך הרוח הארגוני בקרב העובדים.

לדברי הכותב, תאגידים גדולים כמו IBM או בנק JPM CHASE אימצו גישה זו התומכת בהחלטות משאבי-אנוש ובפיתוח מנהלים.35 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page