top of page

אינדיקטורים מרכזיים מהדוחות הכספיים של רשתות מזון מובילות בענף

עודכן: 18 ביולי 2022

הדוחות הכספיים שרשתות המזון הבורסאיות מפרסמות כל רבעון, מאפשרים לנו לקבל אינדיקטורים מדויקים אודות התוצאות העסקיות של כל רשת מזון שמוגדרת כחברה ציבורית, ובכך לגבש תמונת מבט כוללת על יחסי הכוחות בין השחקניות המרכזיות בענף.


להלן אינדיקטורים מרכזיים שעולים מהדוחות הכספיים שפורסמו נכון ל- 31.3.2022שופרסל

 • ברבעון הראשון של 2022 רשת שופרסל מציגה קיטון חד בשיעור של 7% בהכנסות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

 • שיעור הרווח הגולמי שיקף ירידה מתונה ל-26.4%, אם כי הרווחיות הגולמית גבוהה ביחס למתחרות בענף (למעט יוחננוף).

 • המותג הפרטי המשיך להתחזק ועמד על שיעור של 27.6% מהפדיון הכללי.

 • נתח המכירות בפעילות האונליין התייצב על 21.8% מהפדיון הכללי נכון לסוף הרבעון ב- 31.3.2022.

 • ב- 22 במרץ 2022 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 140 מיליוני ₪

 • מנועי הצמיחה המרכזיים של רשת שופרסל הם מכירות האונליין, המותג פרטי, B2B, ורשת Be


רמי לוי

 • סה"כ מכירות רשת רמי לוי ירדו ברבעון הראשון של 2022 ב-3.95% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

 • שיעור הרווח הגולמי נותר כמעט ללא שינוי ועמד על 21.78% (נמוך יחסית לרשתות מקבילות בענף).

 • רמי לוי מציג את הרווח הנקי הגבוה מבין השחקניות הגדולות בענף ועומד על שיעור של 4.4% רווח נקי מהפדיון.

 • הפדיון בחנויות זהות ממשיך לרדת ועומד על קיטון של 6.82% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

 • המותג הפרטי מתחזק והגיע לשיעור של 22.53% מהפדיון הכללי.

 • המכירות ב- Online התחזקו בהשוואה לאשתקד ומהוות 12.45% מהפדיון הכללי.

 • במהלך חודש מרץ 2022 החלה פעילות רמי לוי לעסקים.

 • כחלק מההערכות הקבוצה לעשור הבא מבחינה טכנולוגית מושקע מאמץ באיתור יכולות סליקה דיגיטליות ואפשרויות תשלום דיגיטליות.

 • ב- 29 למרץ 2022 ,הכריזה החברה על דיבידנד בסך של 64 מיליון ₪.


יוחננוף

 • סה"כ מכירות יוחננוף (כולל זול סטוק) עלו ברבעון הראשון של 2022 ב-9.7% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מחנויות חדשות שנפתחו החל מהרבעון השני של שנת 2021 בסך של כ-132 מיליון ₪ וכן ממכירות זול סטוק, אשר אוחדה לראשונה ב- 1 באפריל 2021.

 • ליוחננוף רווחיות גולמית גבוהה אשר נובעת משיעור רווחיות גבוה של רשת זול סטוק אשר אוחדה לראשונה ב-1 באפריל 2021.

 • הרשת פתחה ברבעון הראשון של 2022 חנות חדשה באשדות יעקב, ועתידה לפתוח עוד 4 חנויות חדשות במחצית השנייה של 2022 באשקלון, מעלה אדומים, נתניה ורעננה.

 • ביום 27 במרץ 2022 הכריזה החברה על חלוקה של כ-100 מיליון ₪ כדיבידנד לבעלי מניותיה.


ויקטורי

 • ברבעון הראשון של 2022 רשת ויקטורי מציגה קיטון חד בשיעור של 9.39% בהכנסות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

 • שיעור הרווח הגולמי שיקף עליה מתונה ל-25.4%, אם כי הרווחיות הגולמית נמוכה ביחס לשופרסל, יוחננוף וביתן.

 • הרווח הנקי של ויקטורי עומד על שיעור של 0.72% מהפדיון הכללי, נמוך מרמי לוי ושופרסל, אך גבוה במעט מיוחננוף וביתן

40 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page